Новини Компанії

Вуличне освітлення від професіоналів

Освітлення вулиць: світлодіод на варті особистої та екологічної безпеки

Транспортна розв’язка – ключовий фактор розвитку певної місцевості. Від неї залежать бізнес, охорона здоров’я та всі ключові сфери життя суспільства. Вона включає не тільки дорожнє покриття, але і всю прилеглу інфраструктуру. Одним із визначальних моментів є освітлення, яке покликане створити високий рівень безпеки доріг та міських вулиць. До свого сучасного вигляду воно пройшло довгий і складний шлях.

Вогник захисту та допомоги

Задовго до появи штучних джерел світла безпосередньо на вулиці люди навчилися користуватися ними всередині приміщень. Вікно з ледь помітним вогником лампи було знаком для мандрівників, що попереду їх може чекати притулок і відпочинок від довгої виснажливої дороги.

Освітлення стало з’являтися на вулицях у 16 столітті у вигляді масляних ліхтарів. Далі за короткий термін воно змінило кілька джерел: лампи розжарювання, натрієві низького тиску, високого тиску. А в 21 столітті з’являються світлодіоди, які буквально перевертають світ вуличного освітлення з ніг на голову, і після 2000-х років набувають неймовірної популярності. Усе завдяки їх властивостям: компактність, яскравість, економність, універсальність.

Коли на ринку є безліч пропозицій, то конкуренція набуває особливих масштабів і вже не будується лише на ціні. У випадку зі світлодіодами, основна перевага полягає в їхній енергоефективності. Їхня установка не тільки забезпечує прекрасне освітлення територій, а й економить бюджету витрати на оплату електричної енергії та обслуговування.

Внесок компанії у міське освітлення

Сьогодні вуличне світло не обмежується параметрами ефективності та економічності. Воно стало частиною дизайну та архітектури, тому має відповідати низці додаткових вимог:

  • гармонійно доповнювати краєвид;
  • створювати безпечний простір;
  • не створювати проблем зі сприйняттям території та навколишніх об’єктів;
  • бути екологічним та безпечним у використанні.

Компанія Iterna розуміє важливість міських ліхтарів, врахувала всі вимоги та створює лінійки світильників з особливими характеристиками, що дозволяють їх використовувати як джерело світла для вуличних ліхтарів.

Значення освітлення вулиць складно переоцінити, адже від нього залежить все життя міста, його швидкість та можливості. Світлодіод – це величезні перспективи в майбутньому, які не викликають жодних сумнівів. Тому Iterna робить все можливе, щоб досягати нових висот у цій галузі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини Компанії

Уличное освещение от профессионалов

Освещение улиц: светодиод на страже личной и экологической безопасности

Транспортная развязка является ключевым фактором развития определенной местности. От нее зависит бизнес, здравоохранение и все ключевые сферы жизни общества. Она включает не только дорожное покрытие, но и всю близлежащую инфраструктуру. Одним из определяющих моментов является освещение, призванное создать высокий уровень безопасности дорог и городских улиц. До своего современного облика оно прошло долгий и трудный путь.

Огонек защиты и помощи

Задолго до появления искусственных источников света прямо на улице люди научились пользоваться ими внутри помещений. Окно с едва заметным огоньком лампы было знаком для путешественников, что впереди их может ожидать убежище и отдых от длинной изнурительной дороги.

Освещение стало появляться на улицах в 16 веке посредством масляных фонарей. Дальше через короткий срок оно изменило несколько источников: лампы накаливания, натриевые низкого давления, высокого давления. А в 21 веке появляются светодиоды, которые буквально переворачивают мир уличного освещения с ног на голову, и после 2000-х годов приобретают невероятную популярность. Все благодаря их свойствам: компактность, яркость, экономность, универсальность.

Когда на рынке есть множество предложений, то конкуренция приобретает особые масштабы и уже не строится только на цене. В случае со светодиодами основное преимущество заключается в их энергоэффективности. Их установка не только обеспечивает прекрасное освещение территорий, но и экономит бюджет расходы на оплату электрической энергии и обслуживания.

Вклад компании в городское освещение

Сегодня уличный свет не ограничивается параметрами эффективности и экономичности. Оно стало частью дизайна и архитектуры, поэтому должно соответствовать ряду дополнительных требований:

  • гармонично дополнять пейзаж;
  • создавать безопасное пространство;
  • не создавать проблем с восприятием территории и окружающих объектов;
  • быть экологичным и безопасным в использовании.

Компания Iterna понимает важность городских фонарей, учла все требования и создает линейки светильников с особыми характеристиками, позволяющими их использовать в качестве источника света для уличных фонарей.

Значение освещения улиц сложно переоценить, ведь от него зависит вся жизнь города, его скорость и возможности. Светодиод – это огромные перспективы в будущем, не вызывающие никаких сомнений. Поэтому Iterna делает все возможное, чтобы достигать новых высот в этой области.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *